Women in the Cinema of Nuri Bilge Ceylan

Funda Masdar Kara, Şakir Eşitti

Abstract


This study in general examines the representation of women in Turkish cinema with a retrospective evaluation and tries to understand the present condition, specifically it examines the ways in which women were treated in the films of Nuri Bilge Ceylan, one of the most important directors of Turkish cinema in the recent period. The study focuses on  Climate, Three Monkeys, Once Upon A Time in Anatolia and Winter Sleep named movies of Ceylan, and these movies were analysed with the qualitative content analysis method. According to the findings of the study, in his films Ceylan generally picks men as the main characters. In his own words, he finds men's world more complicated and fragmented and women are the secondary characters who are suppressed under patriarchal structure and male domination.


Keywords


Turkish Cinema; Nuri Bilge Ceylan; Woman; Winter Sleep; Once Upon a Time Anatolia; Three Monkeys; Climates; Distant

Full Text:

PDF

References


Akbulut, H. (2008) Kadına Melodram Yakışır Türk Melodram Sinemasında Kadın İmgeleri, İstanbul: Bağlam Yayınları.

Aksoy, S. (2011) Son Dönem Türk Sinemasında Postmodern Kadın Kimliği, In Ö. Yılmazkol (Ed.) 2000 Sonrası Türk Sineması’na Eleştirel Bakış (pp. 225 – 252) İstanbul: Okur Kitaplığı.

Ceylan, N.B. (2011) “Meselem İnsan Denen Muammayı ve Onun Bağlı Olduğu Daha da Büyük Muammayı Anlamlandırmaya Çalışmak”. An Interview with Nuri Bilge Ceylan. Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi ve Panel Yıllığı. Retrieved from: http://www.mafm.boun.edu.tr/files/768_7-NBC.pdf (Accessed on 15 February 2016)

Ceylan, N. B. (2003, May 1) “Sanki Herşey Kendiliğinden Oluyor Gibi…”, Sonsuzkare Dergisi, Sayı:1, Retrieved from: http://www.nbcfilm.com/uzak/press_sonsuzkare.php (Accessed on: 01 March 2016)

Ceylan, N. B. (2014, July) Nuri Bilge Ceylan’la Kış Uykusu Üzerine, Retrieved from: http://www.altyazi.net/soylesiler/nuri-bilge-ceylanla-kis-uykusu-uzerine (Accessed on 07. March 2016)

Eren, N. (2008) Nuri Bilge Ceylan Filmlerinde Taşra ve Kent Tereddüdü (Unpublished Dissertation) Yeditepe University, Institute of Social Sciences: İstanbul.

Işık, M. & Eşitti, Ş. (2015). Türk Sineması’nda Sıra Dışı Bir Kadın Karakter Olarak Aliye Rona. Kadın/Woman 2000, Kadın Araştırmaları Dergisi. Vol.16 no. 1, pp. 119-141.

Parsa, A. F. & Akmeşe, Z. (2012). "Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Anlatı Kodları ve Arketipler 'Bir Zamanlar Anadolu'da'", Paper presented at Sinemamızda Toplumsal Arketipler, Türk XIII. Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler: Sinema ve Bellek Conference, International Conference of Kadir Has University, Communication Facutly, 03-05 May 2012. İstanbul.

Pösteki, N. (2005) 1990 Sonrası Türk Sineması, İstanbul: Es Yayınları.

Soykan, F. (1993) Türk Sinemasında Kadın, İzmir: Altındağ Yayınları.

Teksoy, R. (2007) Rekin Teksoy’un Türk Sineması, İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

Ulusoy, N. (2011, September 16) Uzaktan Sevilesi Kadınlar, Retrieved from: http://www.radikal.com.tr/radikal2/uzaktan-sevilesi-kadinlar-1066638/ (Accessed on: 01 March 2016)
DOI: https://doi.org/10.5195/cinej.2017.186

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Funda Masdar Kara, Şakir Eşitti

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal is published by the University Library System, University of Pittsburgh

ISSN 2159-2411 (print) 2158-8724 (online)