Cinematic Views on Critical Representations of the Economic Policies of the Democrat Party Era: Social Realist Film Initiatives in Turkish Cinema

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5195/cinej.2023.569

Keywords:

Democrat Party, Economic Liberalism, Class Differences, Internal Migration, Social Realist Cinema

Abstract

The Democrat Party era (1950-1960) sparked radical changes in Turkey. The economic practices of the party administration during the country's administration, as well as some of the negativities it created in the political and social field, have long been on Turkey's agenda. This agenda continued even after the May 27th 1960 Military Coup removed the party from power. The Turkish Constitution of 1961, which was put into effect after the coup, created an environment suitable for looking at various problems of society from different perspectives. This environment was also reflected in the cinema, paving the way for the birth of a movement called Social Realism in Turkish Cinema. It is thought that the Social Realist Movement (1960-1965) and some of the films shot under the influence of this movement mirror the economic policies implemented during the Democrat Party era and the adverse developments it brought with it. In the study, the reflections on the harmful effects of the Democrat Party's economic policies on social realist films in Turkish Cinema are discussed. The films selected within the scope of the study were criticized through critical discourse analysis, historical, sociological, and ideological criticism methods, and the political, sociological, and class aspects of the Democrat Party's policies, as well as their economic aspects, were analyzed.

Author Biography

Betül Sarı Aksakal, Manisa Celal Bayar University

I was born in 1991 in İzmir. I graduated from Ege University, Department of Economics in 2013. Then I completed my master's degree at Hacettepe University Department of Economics in English. I still continue my doctorate education at the same university and department. At the same time, I have been working as a Research Assistant at the Department of Economics of Manisa Celal Bayar University for 4 years. I have previously worked at Dicle University and Hacettepe University Department of Economics. I mainly study Political Economy, Economic History, and Economic Thought. Another area of my interest is Cinema. I continue to work in the axis of Cinema, Economics, Politics and Sociology.

References

Adıgüzel, Y. (2020). Göç Sosyolojisi. Ankara: Nobel.

Akıncı, T. (2021). Demokrat Parti (1946-1960). İstanbul: Remzi.

Akser, M. (2013). Auteur and style in national cinema: a reframing of metin erksan's time to love. CINEJ Cinema Journal, 3(1), 162-180.

Akser, M. (2017). For those who seek mastery and personality, by Halit Refiğ. CINEJ Cinema Journal, 6(1), 119-134.

Akser, M., & Durak-Akser, D. (2017). Fight for a national cinema: an introductory text and translation (Halit Refiğ, 1971). Film Studies, 16(1), 56-77.

Algan B. (1965). Karanlıkta Uyananlar. Yön, 4(113), 8-9.

Algan, N. (2009). Her Mahallede Bir Milyoner ve Paramparça Hayatlar. In Z. Dadak and B. Göl (Ed.), 60’ların Türk Sineması, 36-47. İstanbul: Antalya Culture and Arts Foundation Publication.

Altıner, B. (2005). Metin Erksan Sineması. İstanbul: Pan.

Ayça, E. (1992). Türk Sineması ve Seyirci İlişkileri. Kurgu, 11, 117-133.

Ayça, E. (1996). Yeşilçam’a Bakış. In S. M. Dinçer (Ed.) Türk Sineması Üzerine Düşünceler, 129-148. Ankara: Doruk.

Aydınoğlu, E. (1992). Türk Solu: Eleştirel Bir Tarih Denemesi (1960-1971). İstanbul: Belge.

Berry, S. (1999). Genre. In T. Miller, R. Stam (Ed.) A Companion To Film Theory, 25-44. Massachusetts, Oxford: Blackwell.

Boratav, K. (1988). Türkiye İktisat Tarihi. İstanbul: Gerçek.

Çakır, M. (1997). 1960'lar Türkiye'sinde Sinemadaki Akımlar. Kare, 21, 12-20.

Çavdar, T. (2004). Türkiye’nin Demokrasi Tarihi. Ankara: İmge.

Dağlı, N. and Aktürk, B. (1988). Hükümetler ve Programları 1920.1960. Ankara: TBMM.

Daldal, A. (2003). Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik: Bir tanım denemesi. Birikim, 172, 104-112.

Daldal, A. (2005). 1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik. İstanbul: Homer.

Demirel, T. (2011). Türkiye’nin Uzun On Yılı Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs Darbesi. İstanbul Bilgi University Publications.

Devlet İstatistik Enstitüsü (1991). İstatistik Göstergeler 1923-1990. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü.

Diken Yücel, D. (2021). Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik Serüveni: Toplumsal Gerçekçilikten Toplumsal Kaderciliğe. Ankara: Akademisyen Kitabevi.

Dinç, E., & Akser, M. (2019). Four Women in the Harem (1965) by Halit Refiğ: The Construction of" National Cinema" in Turkey. Journal of Film and Video, 71(4), 51-64.

Duruer Elkılıç, S. (2014). Türk Sinemasında Tarih ve Bellek. Ankara: Deki.

Eroğul, C. (2003). Demokrat Parti tarihi ve ideolojisi. Ankara: İmge.

Güçhan, G. (1992). Toplumsal Değişme ve Türk Sineması. Ankara: İmge.

Kaçmazoğlu, B. (1988). Demokrat Parti Dönemi Toplumsal Tartışmaları. İstanbul: Birey.

Kara, M. (2012). Sinema ve 12 Eylül. İstanbul: Agora.

Kaya Özçelik, P. (2010). Demokrat Parti’nin Demokrasi Söylemi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(3), 163-187.

Kaynar, M. K. (2019). Türkiye’nin 1950’li Yılları. İstanbul: İletişim.

Kazgan, G. (1966). Tarım Ekonomisi ve İktisadi Gelişme. İstanbul University Publications.

Keleş, R. (2000). Kentleşme Politikaları. Ankara: İmge.

Keyder, Ç. (2017). Türkiye’de Devlet ve Sınıflar. İstanbul: İletişim.

Kırel, S. (2005). Yeşilçam Öykü Sineması. İstanbul: Babil.

Koncavar, A. (2013). Sinema iletişim edebiyat. Agora Kitaplığı.

Kongar, E. (2000). 28 Şubat ve Demokrasi. İstanbul: Remzi.

Kuyucak Esen, Ş. (2010). Türk Sinemasının Kilometre Taşları. İstanbul: Agora.

Kuyucak Esen, Ş. (2019). 80’ler Türkiye’sinde Sinema. İstanbul: Su.

Makal, O. (1987). Sinemada Yedinci Adam: Türk Sinemasında İç ve Dış Göç Olayı. İstanbul: Marş.

Marx, K. (1993). Ekonomi politiğin eleştirisine bir katkı. (Trs. S. Belli). Ankara: Sol.

Marx, K. (2004). Kapital I. Cilt. (Trs. A. Bilgi). Ankara: Sol.

Marx, K. and Engels, F. ([1848] 2018) Komünist Manifesto. (Trs. T. Bora) İstanbul: İletişim.

Özdemirli, Y. K. (2019). Ankara: Struggles for Housing–Legitimate, Self-Contradictory, or Both? Impacts of Clientelism and Rights-Seeking on Informal Housing in Ankara. In The Routledge Handbook on Informal Urbanization (pp. 22-33). Routledge.

Özden, Z. (2004). Film Eleştirisi: Film Eleştirisinde Temel Yaklaşımlar ve Tür Film Eleştirisi. Ankara: İmge.

Özer, İ. (2015). Demokrat Parti Dönemi Siyasi ve Sosyal Hayat. İstanbul: İskenderiye.

Özgüç, A. (1990). Başlangıcından Bugüne Türk Sinemasında İlkler. İstanbul: Yılmaz.

Özon, N. (2013). Türk Sinema Tarihi 1896-1960. İstanbul: Doruk.

Refiğ, H. (2009). Ulusal sinema kavgası. İstanbul: Dergah.

Ryan, M. and Melissa, L. (2012). Film Çözümlemesine Giriş. (Trs. E. S. Onat) Ankara: De Ki.

Scognamillo G. (1998). Türk Sineması Tarihi. İstanbul: Kabalcı.

Sim, Ş. (2020). Türk Sinemasında Öncüler. İstanbul: Kriter.

Suner, A. (2005). Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek. İstanbul: Metis.

Şenses, F. (2013). Neoliberal Küreselleşme Çağında Yoksulluk Araştırmalarındaki Kayıp Bağlantılar: Türkiye Deneyiminden Çıkarılacak Dersler. In F. Şenses (Ed.) Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma Seçme Yazılar, 679-704. İstanbul: İletişim.

Takım, A. (2012). Demokrat Parti Döneminde Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Sonuçları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(2), 157-187.

Teksoy, R. (2007). Rekin Teksoy’un Türk Sineması. İstanbul: Oğlak.

Timur, T. (2003). Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş. Ankara: İmge.

Tokgöz, E. (2004). Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2004). Ankara: İmaj.

Toprak, Z. (1998). 1968’i Yargılamak ya da 68 Kuşağına Mersiye. Cogito, 14, 154-159.

Türk, İ. (2001). Halit Refiğ Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler. İstanbul: Kabalcı.

Uçakan, M. (1977). Türk Sinemasında İdeoloji. İstanbul: Düşünce.

Ünsaldı, L. (2011). Bir Ekonomizm Eleştirisi: Türkiye’de Kalkınma Fikri. İstanbul: Özgür Üniversite.

Üşümezsoy, Ş. (2006). Dünya Sistemi ve Emperyalizm. İstanbul: İleri.

Van Dijk, T. (2003). Critical Discourse Analysis. In The Handbook of Discourse Analysis (Ed. D.

Schiffrin, D. Tannen, and H. E. Hamilton), 352-372. Oxford: Blackwell.

Yaylagül, L. (2018). Sinema, Toplum ve Siyaset. Ankara: Dipnot.

Yıldırım, T. (2016). Türk Sinemasının Estetik Tarihi: Standart Türlere Giriş 1948-1959. İstanbul: Es.

Yıldırım, T. (2017). Sinema ve Tarihçi Metin Erksan. İstanbul: Es.

Yıldırım Kaya, S. (2011). Türk Sinemasında Darbe Dönemleri ve Toplumsal Gerçekliğin Yansımaları. In D. Bayrakdar (Ed.) Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 9: Sinema ve Gerçek, 201-218. İstanbul: Bağlam.

Yıldız, E. (2008). Gecekondu Sineması. İstanbul: Hayalet.

Zürcher, E-J. (2016). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. İstanbul: İletişim.

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

Sarı Aksakal, B. (2023). Cinematic Views on Critical Representations of the Economic Policies of the Democrat Party Era: Social Realist Film Initiatives in Turkish Cinema. CINEJ Cinema Journal, 11(2), 275–332. https://doi.org/10.5195/cinej.2023.569

Issue

Section

Articles