Representation of Teachers in Turkish Cinema Between 1940 and 1980

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5195/cinej.2023.566

Keywords:

Cinema, Turkish Cinema, Film Criticism, Social Change, Profession, Teacher Representation

Abstract

The film of the destruction of the Russian monument in 1914 is not only the history of Turkish cinema, but also of a country. The aim of this study is to reveal the representation of teachers in Turkish cinema, which is one of the professions that shape a nation, in films that reflect the effects of the periods spent in all its positive and negative aspects. The reflections of the political and social changes experienced in the historical process on the cinema, the emphasis in the representation of the teacher and the quality of the added value created in the society were analyzed in comparison with the periodical conjuncture. With the purposeful sampling management, the films in which the teacher was represented from 1940 to 1980 were compared with the conditions of the period in which they were shot, and their reflections on the society and the teacher were examined.

References

Akıncı Yüksel, Aysun. 2015. "Kültürel bir ürün olarak Türkiye’de sinema filmlerinde okul, öğretmen ve öğrenci temsilleri." Global Media Journal: Turkish Edition 6 (11): 1-17.

Akser, M. (2014). Towards a New Historiography of Turkish Cinema. In New Cinema, New Media: Reinventing Turkish Cinema (pp. 43-66). Cambridge Scholars Publishing.

Akyüz, Yahya. 2012. Türkiye'de Öğretmenlerin Toplumsal Değişimdeki Etkileri. Vol. Genişletilmiş ve Yeniden Yazılmış 2.Baskı. Ankara: Pegem Akademi.

Bakioğlu, Ayşe. 1998. "Lider Öğretmen." M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi (10): 1119.

Balcı, Esergül. 1991. "Öğretmenlerin Sosyal Statüsü ve Ödüllendirilmesi." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (6): 122.

Balcı, Yunus. 2002. Türk Romanında Aydın Problemi (1908-1950). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Berktaş, Cemal. 2018. Gri Bir Film: Kemal Sunal – Öğretmen (1988). 09 14. Accessed 05 2020. https://sinematikyesilcam.com/2018/09/gri-bir-film-kemal-sunal-ogretmen-1988/.

Cilingir, Sadi. 2011. Film İsimlerinde Meslekler. 10 23. https://sadibey.com/2011/10/23/film-isimlerinde-meslekler/#.XrQipS-xv4M.

Dursun, Favzi. 2006. "Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri." Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Gaziosmanpasa Üniversitesi ) (2): 33-57.

Duyan, Yektanurşin. 2013. "1980 öncesi Türkiye sinemasında kadın temsilleri: Adı Vasfiye filmi üzerine bir inceleme." II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design. 02-04 May 2013. Famagusta – North Cyprus. 334-338.

Efendioğlu, Erdoğan. 2013. Türk Sinemasında Öğretmen İmajı. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kıral, Erden. 2012. Aynadan Yansıyan Hatıralar. İstanbul: Agora Kitaplığı.

Kaşkaya, Alper, İhsan Ünlü, Muhammed Said Akar, and Meryem Özturan Sağırlı. 2011. "Okul ve öğretmen içerikli sinema filmlerinin öğretmen adaylarının mesleki tutumlarına ve öz yeterlik algılarına etkisi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (4): 1765-1783.

Karaca, Özkan. 2020. "Türk Sineması ve Yıllar." Kamera Arkası. Accessed 04 2020. http://www.kameraarkasi.org/makaleler/makaleler/turksinemasiveyillar_ozkankaraca.pdf.

Nugent, Stephanie, and Elizabeth Shaunessy. 2010. "Using film in teacher training: Viewing the gifted through different lenses." Roeper Review 25 (3): 128-134.

Ozcınar, Meral. 2011. "Turkish cinema, cultural identity and beyond." International Journal of Arts and Sciences.

Ozon, Nijat. 1984. 100 Soruda Sinema Sanatı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

—. 1985. Sinema Uygalıyımı Sanatı tarihi. İstanbul: Hil Yayın.

Ozpınar, Murat, and Ruhi Sapkaya. 2010. "Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/795825673_ss.17-29.pdf) (27): 17-29.

Scull, Reed, and Gary Peltier. 2007. "Star power and the schools: studying popular films’ portrayal of educators." The Clearing House 81 (3): 13-18.

TDK, Türk Dil Kurumu. 2020. Türk Dil Kurumu Sözlükleri. 05 07. https://sozluk.gov.tr/?kelime=temsil%2Betmek.

Tofur, Sezen. 2017. "Hababam Sınıfı Filmi İlk Serisinin Katz'ın Yönetsel Üç Beceri Yaklaşımına Göre İncelenmesi." The Journal of Academic Social Science Studies 53-66.

Yurdigül, Aslı. 2014. "Eğitim Olgusunun Sinematografik Anlatıdaki Yeri Üzerine Bir Yaklaşım Denemesi ("Bal" Filmi Örneği)." EKEV AKADEMİ DERGİSİ 18 (60): 487-502.

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

Acaralp, M. C., Kasap, F., & Çelik, M. U. (2023). Representation of Teachers in Turkish Cinema Between 1940 and 1980. CINEJ Cinema Journal, 11(2), 474–497. https://doi.org/10.5195/cinej.2023.566

Issue

Section

Articles