Slow Steps: The Institutional Development of Slovak Film From Proto-National to National Film 1939-1950

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5195/cinej.2023.491

Keywords:

Slovak film, film development, nationalization, postwar cinema, world war II, Slovakia, Czechoslovakia

Abstract

From 1939 to 1950, Slovak cinema underwent a massive institutional development, war-related setbacks, and finally became nationalized under the control of the Czechoslovak Ministry of Information. This article aims to thematize this understudied time period of Slovak cinema and to reveal how Slovak cinema transformed from a proto-national cinema into a national one.

Author Biography

Nicholas David Hudac, Univerzita Karlova v Praze FAMU

Postdoctoral researcher, lecturer 

Department of Film Studies / Katedra filmových studií 

References

Clementis, V. (1933, October). Je Plickov film folkloristickým kýčom? DAV, p. 149.

The Czechoslovak Nationalized Film Industry. Praha: Czechoslovak motion picture company, 1947

Činnost slovenských filmových pracovnikov. (1947) Radostná práce: časopis místních odborových skupin ROH při Čs. filmové společnosti. 4(1).

Dr. Beneš a film: Film musí byť obrazom národného života. (1948, September 10). Východoslovenská Pravda.

Eduard Grečner: film ako voľný verš. (2015, August 4). Literární noviny.

Filmové poznámky. (1946) Tvorba: týdeník pro kulturu a politiku. 15(3).

Kupková, M. (2013) „I o filmu platí, že na počátku bylo slovo, a to slovo píší básníci a literáti“. Okolnosti vstupu Jiřího Mařánka do poválečné kinematografie. Slovo a smysl. 19 http://slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/440 retrieved 22.2.2022

Hanáková, P. (2012) "Protičeská agenda slovenského filmu 1939-1945." in: Minority a film. Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov.

Havelka, J. (1939) Filmové hosposdařství 1938. Praha: Nakladatelství knihovny filmového kurýru.

Havelka, J. (1947) Čs. filmové hospodařství 1945-1946. Praha: Československé filmové nakladatelství.

Havelka, J. (1970) Čs. filmové hospodářství 1945 - 1950. Praha: Český filmový ústav.

Holikovský, F. (1952) in: Obrozená Národní fronta Čechů a Slováků, pevný svazek našeho lidu v boji za socialistickou vlast, za mír. Brno: Ústřední akční výbor Národní fronty čechů a slováků.

Janek, M. (1961, January 12) "Vzpomínky a plány Paľa Bielka." Tvorba: list pro kritiku a umění.

Klimeš, I. (2016). Kinomatografie a stát v českých zemích 1895-1945. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

Kopecký, V. (1950). Osvětu a kulturu do služeb socialismu. Praha: Minsterstvo informací a osvěty.

Kopecký, V. (1947) O znárodněném filmů mluví fakta ...!, Praha: Československé filmové nakladatelství.

Kuklík, J. (2010) Znárodněné Československo: Od znárodnění k privatizace —státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Praha: Auditorium.

Macek, V. and Paštékova, J. (1997) Dějiny slovenskej kinomatografie. Bratislava: Vydateľstvo Osveta.

Mihálik, P. (1994) Vznik slovenskej národnej kinematografie 1896 - 1948. Bratislava: Kabinet divadela a filmu SAV.

Mojžišová, I. (1992). Avant-Garde Repercussions and the School of Applied Arts in Bratislava, 1928-1939. Journal of Design History, 5(4), 273–279. http://www.jstor.org/stable/1315991

Národní filmový archiv (NFA), (1939) f. Nástup, Slovenská filmová akciová společnosť, poř. Stanovy (legální doklady o založenie filmovej společnošti). [legal documents about the founding of the film company] fol. 1, sig. 1, inv. č. 1,

Národní filmový archiv (NFA), (1939) f. Nástup, Slovenská filmová akciová společnosť, poř. Stanovy (legální doklady o založenie filmovej společnošti). [legal documents about the founding of the film company] fol. 1, sig. 1, inv. č. 1

Národní filmový archiv (NFA), (1940) f. Nástup, Slovenská filmová akciová společnosť, poř. Stanovy (legální doklady o založenie filmovej společnošti). [legal documents] fol. 1, sig. 1, inv. č. 2

Národní filmový archiv (NFA), (1939) f. Nástup, Slovenská filmová akciová společnosť, poř. Stanovy (legální doklady o založenie filmovej společnošti). [legal documents] fol. 1, sig. 2, inv. č. 3

Národní filmový archiv (NFA), (1939) f. Nástup, Slovenská filmová akciová společnosť, poř. Stanovy (legální doklady o založenie filmovej společnošti). [legal documents] fol. 1, sig. 2, inv. č. 4

Národní filmový archiv (NFA), (1939) f. Nástup, Slovenská filmová akciová společnosť, poř. Stanovy (legální doklady o založenie filmovej společnošti). [legal documents] fol. 1, sig. 2, inv. č. 5

Národní filmový archiv (NFA), (1944-1945) f. Nástup, Slovenská filmová akciová společnosť, poř. Stanovy (interní memorandy) [assorted documents to 1947]. fol. 1, sig. 2, inv. č. 3.

Národní filmový archiv (NFA) (1943) (19, f. Nástup, Slovenská filmová akciová společnosť, poř. Stanovy (externí korezpondence) [external correspondence]. fol. 1, sig. 3, inv. č. 10.

Národní filmový archiv (NFA), (1946) f. Nástup, Slovenská filmová akciová společnosť, poř. Stanovy (Čs. korespondence) [Letter to Ladislav Faix, 1946]. fol. 1, sig. 5, inv. č. 18.

Pavlík, O. (1950) "Mladá slovenská kinomatografie." in: Cesta čechoslovenského filmu: sborník k pátému výročí 1950. Praha: Orbis. p. 27

Po slovanskej filmovej prehliadke. (1948, March 16). Národná obroda.

Rozner, J. Kratké alebo celovečerné slovenské filmy? (1948, January 15) Národná obroda.

Tatry volajú. (1946, June 28). Kino.

"V předvečer velkých událostí". (1945) Radostná práce. 1(9).

"Zápisnica z matičnej schôdza." (1936, March 27) Youngstownské slovenské noviny. p. 4

Downloads

Published

2023-10-20

How to Cite

Hudac, N. D. (2023). Slow Steps: The Institutional Development of Slovak Film From Proto-National to National Film 1939-1950. CINEJ Cinema Journal, 11(1), 316–338. https://doi.org/10.5195/cinej.2023.491

Issue

Section

Articles