Understanding masculinity in Turkey through the films of male auteur directors

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5195/cinej.2023.413

Keywords:

gender, hegemonic masculinity, auteur cinema, male directors, patriarchy

Abstract

This study focuses the representation of male characters in the films of contemporary male auteur directors in Turkey. Once Upon a Time in Anatolia (Zeki Demirkubuz, 2011), Underground (Demizkubuz, 2012), and Big World (Erdem, 2016) are explored using sociological film analysis. Unlike mainstream cinema, the protagonists in these directors’ films do not demonstrate hegemonic masculinity; the supporting male characters that do demonstrate hegemonic masculinity category are not white Turks. Arguably, the male characters embody a new hybrid hegemonic masculinity that combines various masculinities to reproduce patriarchy. It can be stated that “Others” in these films are negatively affected.

Author Biography

Hasan Gürkan, Girona University (Maria Zambrano Fellow)Istinye University (Assoc. Prof. Dr.)

Hasan Gürkan is a Maria Zambrano Fellow in the Department of Philology and Communication at Girona University and an Assoc.Prof.Dr. in the School of Communication at Istinye University in Turkey. He holds his Ph.D. from the Istanbul University Department of Radio, Television, and Cinema. He did his post-doc research in the Journalism and Communication Sciences Institute department at the University of Vienna on migration and Austrian-Turkish immigrant directors’ films. He has also written the books Counter Cinema and Journalism Practices. He focuses on counter cinema, Hollywood Cinema, alternative media, cinema and representations, cinema and migration, gender communication, and gender studies. 

References

Adak, H., & Akser, M. (2023). On land, memory, and masculinity: Unearthing silences around myths of Gallipoli in Nuri Bilge Ceylan’s Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree). New Perspectives on Turkey, 69, 74-91. doi:10.1017/npt.2023.9

Akser, M. (2013). Auteur and Style in National Cinema: A Reframing of Metin Erksan's Time to Love. CINEJ Cinema Journal. Volume 3.1: 162-180.

Akser, M., and Didem Durak-Akser. (2017). Fight for a National Cinema: An Introductory Text and Translation (Halit Refiğ, 1971). Film Studies 16 (1): 56-77.

Alsop, R., Fitzsimons, A. and Lennon, K. (2002). Theorizing Gender. Cambridge: Polity.

Barbarosoğlu, F. (1995). Moda ve Zihniyet. İstanbul: İz Yayınları.

Barutçu, A. (2013). Türkiye’de erkeklik inşasının bedensel ve toplumsal aşamaları. Master Thesis. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Birer, B. A. (2019). Kimlik-Mücadele İlişkisi: Feminist Kadınların Anlatılarında Ev İçi Emeğin Bölüşümü. Kültür ve İletişim (44).

Bourdieu, P. (2014). Masculine Domination. Stanford Univerity Press.

Bozok, M. (2011). Soru ve cevaplarla erkeklikler. Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları.

Brittan, A. (1989). Masculinity and Power. New Jersey: Wiley-Blackwell

Carrigan, T., Connell, B., Lee, J., (2005), Toward a New Sociology of Masculinity. in Feminism and Masculinities. Ed: Peter F. Murphy, Oxford Readings in Feminism, pp. 151-164.

Cohan, S., & Hark. I. R., (1993). Screening the Male: Exploring Masculinities in Hollywood Cinema. New York: Routledge.

Coles, T. (2008). Finding space in the field of masculinity: Lived experiences of men’s masculinities. Journal of Sociology. (44): 233-248.

Connell, R. (2005). Masculinities. University of California Press, Second Edition.

Connell, R., & Messerschmidt, J. (2005). “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept”, Gender & Society, no: 19: 829-859

Connell, R. (1991). “Live Fast and Die Young: The Construction of Masculanity among Young Working-calss Men on the Margin of the Labour Market”, Austrilian and New Zealand Journal of Sociology, no: 27:2: 141- 171.

Demetriou, D. Z. (2001). Connell’s Concept of Hegemonic Masculinity: A Critique. Theory and Society. 30(3):337-361.

Demren, Ç. (2003). “Erkeklik, Ataerkillik ve İktidar İlişkileri” Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi. Access Date: 18.10.2018. http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/erkeklik_ataerklik.pdf

Dijk, V. T. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. S:4. London: Discourse and Society

Direk, Z. (2018). Cinsel Farkın İnşası, İstanbul: Metis.

Donaldson, M. (1993). What is hegemonic masculinity? Theory and Society (22): 643-657.

Dowd, N. (2010), Asking the Man Question: Masculinities Analysis and Feminist Theory, Harvard Journal of Law & Gender, 33: 415-430.

Ecevi, Y. Elçik, G. (2013). Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi

Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Edward, A. (2015). It’s a Man’s World: The Effect of Traditional Masculinity on Gender Equality, https://www.e-ir.info/2015/03/29/its-a-mans-world-the-effect-of-traditional-masculinity-on-gender-equality/ , Accessed Date: 12th May, 2021.

Edwards, T. (1990), Beyond Sex and Gender: Masculinity, Homosexuality and Social Theory. (in) Men, Masculinities and Social Theory. (Ed. Jeff Hearn & David Morgan. Unwin Hyman), pp: 110-123.

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London:Routledge.

Faulstich, W. (1989). Film Aesthetics and New Methods of Film Analysis. Empirical Studies of the Arts, 7 (2): 175 – 190.

Flicker, E. (2003). Between brains and breasts—women scientists in fiction film: on the marginalization and sexualization of scientific competence, Public Understanding of Science, 12: 307.

Foucault, M. (2020). History of Sexuality. Penguin Classics.

Foucault, M. (1987). Söylemin Düzeni. T. Ilgaz (çev.). İstanbul: Hil Yayınları.

Gabbard, K. & William, L. (2008). Screening Genders. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Gürkan, H. & Ergene, İ. (2022). The Free Individual in a Tale of Democracy: Hegemony and Dystopia in Visual Narratives. KOME − An International Journal of Pure Communication Inquiry. https://doi.org/10.17646/KOME.75672.90. Published Online: 8th August 2022.

Gürkan, H. & Ö. Ege. (2021). Gendering Turkish Action Films in the Post-2010 Period: “Hey boy, protect me and don’t cry!”. Studies in European Cinema. https://doi.org/10.1080/17411548.2021.1903296. Published Online: 19th March 2021.

Gürkan, H. & A. Serttaş. (2017). The Representation of Masculinity in Cinema and on Television: An Analysis of Fictional Male Characters. European Journal of Multidisciplinary Studies 2 (5).

Gürkan, H. (2015). Cinema as an Alternative Media: Offside ny Jafar Panahi. Global Media Journal (American Edition). 13 (24).

İlkkaracan, P. (2015). Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik. Ed. Pınar İlkkaracan, İstanbul: İletişim Yayınları.

İri, M. (2016). Türk Sinemasında Erkeklik Performansları. İstanbul: Derin Yayınları.

Kepekçi, E. (2012). (Hegemonik) Erkeklik Eleştirisi ve Feminizm Birlikteliği Mümkün Mü? Kadın Araştırmaları Dergisi (11), 59-86.

Kimmel, M. S. (2004). The Gendered Society. New York: Oxford University Press.

Kirkham, P., & Thumim, J. (1993). You Tarzan: Masculinity, Movies and Men. New York: St. Martin’s.

Kirkham, P., & Thumim, J. (1995). Me Jane: Masculinity, Movies and Women. New York: St. Martin’s.

Köse, E. (2014). Sessizliği Söylemek Dindar Kadın Edebiyatı Cinsiyet ve Beden. İstanbul: İletişim Yayınları.

Leach, M. (1994). The Politics of Masculinity: An Overview of Contemporary Theory. Social Alternatives. 12(4): 36-38.

Lehman, P. (2001). Masculinity: Bodies, Movies, Culture. New York: Routledge.

Mulvey, L. (2009). (1975 the first published) Visual Pleasure and Narrative Cinema, in Film Theory and Criticism, (ed.) Leo Braudy and Marshall Cohen, New York: Oxford University Press

Mutluer, N. (2008). Cinsiyet Halleri, İstanbul: Varlık Yayınları.

Penley, C., & Sharon, W. (1993). Male Trouble. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Powrie, P., & Davies, A., & Babington, B. (2004). The Trouble with Men: Masculinities in European and Hollywood Cinema. London: Wallflower.

Sabancı, T. (2018). Fenomenolojik Bir Çalışma Erkeklik Ve Kimlik Çatışması, Türkiye’de Müslüman Erkeğin Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi , 2 (2) , 50-63 .

Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkansız iktidar: Ailede, piyasada ve sokakta erkekler. İstanbul: Metis.

Selek, P. (2013). Sürüne Sürüne Erkek Olmak. İstanbul: İletişim Yayınları.

Sharrett, C. (1999). Mythologies of Violence in Postmodern Media. Detroit: Wayne State University Press.

Oktan, A. (2008). “Türk Sinemasında Hegemonik Erkeklikten Erkeklik Krizine: YazıTura ve Erkeklik Bunalımının Sınırları.” Selçuk İletişim 5,2.

Özbay, C. (2013). Türkiye’de Hegemonik Erkekliği Aramak. Doğu Batı 63: 185-204.

Özgür, Ö. (2018). Türk Sinemasında Baba Temsili. Konya: Palet Yayınları

Öztürk, Y. M. (2012). Ataerkil Kapitalist Toplumda Kadının Bedeni, Toplum ve Hekim, 4(27), 273-282.

Sabancı, T. (2018). Fenomenolojik Bir Çalışma Erkeklik ve Kimlik Çatışması: Türkiye’de Müslüman Erkeğin Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi. 2 (2): 50-63.

Sökmen, S. (2005). Bu Kabuslar Neden Cemil? İstanbul: Metis Yayınları.

Wetherell, M., & Edley, N. (1999). Negotiating Hegemonic Masculinity: Imaginary Positions and Psycho-Discursive Practices. Feminism & Psychology, 9(3), 335–356.

Wilkins, A. C. (2009). Masculinity Dilemmas: Sexuality and Intimacy Talk among Christians and Goths. Signs, 34(2): 343-368

Wollen, P. (1972). Signs and Meaning in the Cinema. Indiana University Press.

Yücel, V. (2014). Kahramanın Yolculuğu. Istanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Downloads

Published

2023-10-19

How to Cite

Gürkan, H., & Yarcı, I. (2023). Understanding masculinity in Turkey through the films of male auteur directors. CINEJ Cinema Journal, 11(1), 30–59. https://doi.org/10.5195/cinej.2023.413

Issue

Section

Articles