Güneş Ne Zaman Doğacak?: A different approach from the perspective of Turkish cinematic art

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5195/cinej.2022.525

Keywords:

Anti-communism, Anti-imperialism, Turkish National Cinema, Political Cinema, Turkish Cinema History

Abstract

Discussing the debate and ideological background regarding national cinema, this form of art shall be compared to several other contemporary cinematic currents in Turkey. In this study, a content analysis comprising one of the rarer examples of national cinema, the film "Güneş Ne Zaman Doğacak?" (Mehmet Kılıç, 1977) will be conducted while scanning secondary sources on Turkish cinema to present a concise picture; of the phenomenon that is known as 'national cinema.' Distinctive characteristics of the artistic language and the ideological background of the post-1960 Turkish cinema will be provided, among those, the phenomenon of a very blurred line between creative expressions and underlying ideological affiliations and the non-static developmental nature of cinematic fashions in influencing each other. 

References

Akansel, İ. (2011). Osmanlı Dönemindeki Batı Tipi Sanat Dallarının Osmanlı Modernleşmesine Etkisinin Yapısalcı Bir Bakışla Değerlendirilmesi. Atatürk İletişim Dergisi, (2), 159-175.

Akser, M., & Durak-Akser, D. (2017). Fight for a National Cinema: An Introductory Text and Translation (Halit Refiğ, 1971). Film Studies, (16), 56-77.

Akser, M. (2016). Halit Refig ve Türkiye’de Ulusal Sinemanın Kuramsal Temelleri. Panorama 26, 62-64.

Akser, M. (2017). For Those Who Seek Mastery and Personality, by Halit Refig. CINEJ Cinema Journal, 6(1), 120-134.

Balay, M. (2009). Osmanlı Modernleşmesi ve Ortaoyunu. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, (30), 93-109.

Behlil, M., & Cengi̇z, E. P. (2016). Selections from The Fight For National Cinema, by Halit Refiğ. Cinema Journal, 55(3), 1-16.

Cantek, L. (2003). Erotik ve Milliyetçi Bir İkon: Karaoğlan. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

Çakmak, F. & Kaya, A. (2019). Milli Türk Talebe Birliği’nin Yayın Organı: Birlik Gazetesi. Atatürk Yolu Dergisi, (65), 227-267.

Dinç, Enis, and Murat Akser. "Four Women in the Harem (1965) by Halit Refiğ: the construction of “national cinema” in Turkey." Journal of Film and Video 71.4 (2019): 51-64.

Görgün, M. (2018). Osmanlı Tiyatrosunda Modernleşmenin İzdüşümleri. Contemporary Research in Economics and Social Sciences, (2), 281-297.

Hepkon, Z & Şaki Aydın, O. (2010). Türk Sinemasının Görünmeyen Yüzü: İşçiler. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, (12), 79-103.

Hoffmann, J. (1986). Die Ostlegionen 1941-1943. Freiburg: IB.

İnalcık, H. (2018). Tanzimat Nedir? in Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. Eds. H. İnalcık and M. Seyidanlıoğlu. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.

İnanç, Ü. (1967). Milliyetçi Sinema, Milli Hareket, 13-19.

Kalkan, F. (1992). Sinema Toplumbilimi: Türk Sineması Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ajans Tümer.

Kaya, Y. & Yücer, R. (2018). Kadro ve Yön Hareketlerinin İdeolojik Analizi. İTOBİAD, 7(2), 561-582.

Koca, M. (2018). 68 Öğrenci Olayları ve Üniversitelerde Politik Şiddet. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 87-109.

Köseoğlu, Ö. N. (2013). Müslüman – Türk’ün Komünizmle İmtihanı: Güneş Ne Zaman Doğacak?. Kadın Araştırmaları Dergisi, (13), 145.

Küpçük, S. (2019). Politik Türk Sinemasında Ülkücü Filmler, Ordu Üniversitesi, Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı, M.A. Thesis.

Lenin, V.I. (2008). Lenin on Literature and Art. Maryland: Wildside Press.

Lüleci, Y. (2014). Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği Arasındaki Sanatsal İlişkiler: “Ankara: Türkiye’nin Kalbi” Belgeseli Örneği, İnsan & İnsan, 1(2), 40-61.

Milli Sinema Açıkoturumu (1973). MTTB Sinema Kulübü, İstanbul: Fatih Gençlik Vakfı Matbaası.

Uçakan, M. (1977). Türk Sinemasında İdeoloji. İstanbul: Düşünce Yayınları.

Kesirli Unur, A. (2015). ‘From Screwball to Salon Comedies’: Genre Films and Turcification in Yesilcam. Quarterly Review of Film and Video, 32(6), 538-549.

Öztürk, E. (2016). Milli Türk Talebe Birliğinde Değişen Milliyetçilik Anlayışı ve Anti-Komünizm (1965-1971). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(25), 103-126.

Refig, H. (1968). Ustalık ve Kişilik Arayanlara. Ulusal Sinema, 2, 53.

Sevim, S. (2016). Muhsin Ertuğrul: Türk Sinemasının Kurucusu mu Yoksa Günah Keçisi mi?. İnsan & İnsan (3), 64-83.

Şakiroğlu, M.H. (1988). Atatürk Döneminde Başlatılan Tarih Çalışmaları ve Halk Bilgisi Alanındaki Gelişmeler. Erdem (5), 813-878.

Önder, S. & Baydemir, A. (2005). Türk Sinemasının Gelişimi (1895-1939). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2), 113-135.

Teksoy, E. (2015). Kemal Sunal’ın Şaban Tiplemesinde Charlie Chaplin ve Şarlo Tiplemesinin Etkileri. MA Thesis. İstanbul: İstanbul Kültür University.

Tugen, B. (2014). 1960-1980 Darbeleri Arasında Türk Sinemasında Düşünce Oluşumu ve Filmlerin Sosyolojik Görünümleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 3(7), 159-175.

Türk, İ. (2001). Halit Refiğ: Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Yenen, İ. (2012). Türk Sinemasında İslam(cılık) Pratiği: Milli Sinema Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1(3), 240-271.

Yorgancılar, S. (2019). Sinema ve Kimlik İnşası. Turkish Studies Social Sciences, 14(7), 3591-3604.

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

Yılmazata, M., & Güven, E. (2022). Güneş Ne Zaman Doğacak?: A different approach from the perspective of Turkish cinematic art. CINEJ Cinema Journal, 10(1), 273–313. https://doi.org/10.5195/cinej.2022.525

Issue

Section

Articles