Mapping Yeşilçam: A relational approach to the Turkish film industry

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5195/cinej.2021.425

Keywords:

Turkish cinema, Yeşilçam, film industry, history of cinema, network analysis, digital humanities

Abstract

Turkey’s Yeşilçam film industry produced more than 5500 films during its lifetime of 40 years. The industry had a unique narrative approach shaped around its economic model, Turkey’s ambivalent connection with modernization and the country’s domestic culture. Yet, particular characteristic qualities of the industry remained rather limited up until the last decade, in which vast databases were built up as a consequence of the digital turn. In this study, we develop a relational approach and conduct network analysis to the Yeşilçam with the aim to better understand the patterns of its constitution. Our findings suggest that Yeşilçam was not a homogenous industry as often considered by the film scholarship, rather divided into two main clusters in which professional, narrative and financial dynamics were significantly different.

References

Abisel, Nilgün. 2005. “Türk Sinemasında Film Yapımı Üzerine Notlar.” in Türk Sineması Üzerine Yazılar. Ankara: Phoenix Yayınevi.

Abisel, Nilgün, Umut Tümay Arslan, Pembe Behçetoğulları, Ali Karadoğan, Semire Ruken Öztürk, and Nejat Ulusay. 2005. Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı Yarim Üzerine. İstanbul: Metis Yayınları.

About Cinemetrics. n.d. Cinemetrics. Retrieved July 25, 2021, http://www.cinemetrics.lv.

Akbulut, Hasan. 2012. Yeşilçam’dan Yeni Türk Sinemasına Melodramatik İmgelem. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

Akbulut, Hasan. 2014. “Sinemaya Gitmek Ve Seyir: Bir Sözlü Tarih Çalışması.” Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2(2):1–16.

Akser, Murat. 2014. “Towards a New Historiography of Turkish Cinema.” Pp. 48–66 in New Cinema, New Media: Reinventing Turkish Cinema, edited by M. Akser and D. Bayrakdar. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Akser, Murat. 2018. “Locating Turkish Cinema Between Populist Tendencies and Art Cinema.” Pp. 151–70 in The Palgrave Handbook of Asian Cinema, edited by A. H. J. Magnan-Park, G. Marchetti, and S. K. Tan. London: Palgrave Macmillan.

Arslan, Müjde, ed. 2007. Rejisör Atıf Yılmaz. İstanbul: Agora Yayınları.

Arslan, Savaş. 2011. Cinema in Turkey: A New Critical History. 1st ed. Oxford, New York: Oxford University Press.

Arslan, Umut Tümay. 2005. Bu Kâbuslar Neden Cemil? Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk. İstanbul: Metis Yayınları.

Bahriyeli Kemal. 2015. Türk Sineması Araştırmaları. Retrieved July 25, 2021, https://www.tsa.org.tr/tr/film/filmgoster/3954/bahriyeli-kemal.

Balcı, Dilara. 2013. Yeşilçam’da Öteki Olmak: Başlangıcından 1980’lere Türkiye Sinemasında Gayrimüslim Temsilleri. İstanbul: Kolektif Kitap.

Beyhan, Burak, and Hakan Erkılıç. 2020. “Evolution of Turkish Movie Cluster: A Social Network Analysis Perspective.” METU Journal of Faculty of Architecture 37(2):187–216.

Brodbeck, Frederic. n.d. “Cinemetrics.” Cinemetrics. Retrieved July 25, 2021 (http://cinemetrics.fredericbrodbeck.de/).

Cattani, Gino, and Simone Ferriani. 2014. “Networks and Rewards Among Hollywood Artists: Evidence for a Social Structural Ordering of Creativity.” in The social science of cinema, edited by J. C. Kaufman and D. K. Simonton. New York: Oxford University Press.

Çetin Erus, Zeynep. 2007. “Film Endüstrisi ve Dağıtım: 1990 Sonrası Türk Sinemasında Dağıtım Sektörü.” Selçuk İletişim 4(4):6–16.

Demirhan, Metin, and Giovanni Scognamillo. 2002. Erotik Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Demirhan, Metin, and Giovanni Scognamillo. 2010. Fantastik Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Dönmez-Colin, Gönül. 2014. The Routledge Dictionary of Turkish Cinema. New York: Routledge.

Erdoğan, Nezih. 1998a. “Narratives of Resistance: National Identity and Ambivalence in the Turkish Melodrama Between 1965 and 1975.” Screen 39(3):259–71.

Erdoğan, Nezih. 1998b. “Yeşilçam’da Beden ve Mekânın Eklemlenmesi Üzerine Notlar.” Doğu Batı (2):173–81.

Erdoğan, Nezih. 2003. “Powerless Signs: Hybridity and the Logic of Excess of Turkish Trash.” Pp. 163–76 in Mapping the Margins: Identity, Politics and the Media, edited by K. Ross and D. Derman. Creskill: Hampton Press.

Erdoğan, Nezih, and Deniz Göktürk. 2001. “Turkish Cinema” edited by O. Leaman. Companion Encyclopedia of Middle Eastern and North African Film 531–71.

Erkılıç, Hakan. 2014. “Başlangıçtan Günümüze Türkiye Sineması’nın Ekonomik Yapısı.” Pp. 217–29 in Sinemada Bir Asır, edited by Ş. A. Çelik. Antalya: ANSET.

Erkılıç, Hakan, and Recep Ünal. 2018. “Türkiye Sinemasına Özgü Bir Üretim Tarzı Olarak Bölge İşletmeciliği: Adana Bölgesi İşletmeciliği Örnek Olay İncelemesi.” Erciyes İletişim Dergisi 5(3):54–74.

Gökmen, Salih. 1973. Bugünkü Türk Sineması. İstanbul: Fetih Yayınevi.

Gürata, Ahmet. 2006. “Translating Modernity: Remakes in Turkish Cinema.” Pp. 242–54 in Asian Cinemas: A Reader and Guide, edited by D. Eleftheriotis and G. Needham. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Gürata, Ahmet. 2021. Imitation of Life: Cross-Cultural Reception and Remakes in Turkish Cinema. Editions Moustache.

IMDb Help. 2021. IMDb. Retrieved July 17, 2021, https://help.imdb.com/article/contribution/contribution-information/when-will-my-update-be-added/GEKS9SBHDEHBAVC7?ref_=helpms_helpart_inline#.

IMDb Search. 2021. IMDb. Retrieved July 17, 2021, http://www.imdb.com/search/title/?release_date=1950-01-01,1989-12-31&countries=tr&languages=tr.

İnanç, Çetin. 1974. Bahriyeli Kemal.

İnanoğlu, Türker. 2004. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Kanbur, Ayla, ed. 2005. Sadeliğin Derinliğinde Bir Usta: Lütfi Akad. Ankara: Dost Kitabevi.

Kaya, Dilek. 2017. “Eski İzmir Sinemaları ve Yıldız Sineması: Mekân, Toplum, Seyir.” Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 8(2):93–138. doi: doi.org/10.32001/sinecine.536527.

Kaya Mutlu, Dilek. 2007. “The Russian Monument at Ayastefanos (San Stefano): Between Defeat AndRevenge, Remembering and Forgetting.” Middle Eastern Studies 43(1):75–86.

Kaya Mutlu, Dilek. 2010. “Between Tradition and Modernity: Yeşilçam Melodrama, Its Stars, and Their Audiences.” Middle Eastern Studies 46(3):417–31.

Kaya Mutlu, Dilek. 2013. “Film Censorship During the Golden Era of Turkish Cinema.” Pp. 131–46 in Silencing Cinema: Film Censorship Around the World, edited by D. Biltereyst and R. V. Winkel. Palgrave Macmillan.

Kayalı, Kurtuluş. 2004. Metin Erksan Sinemasını Okumayı Denemek. Ankara: Dost Kitabevi.

Kesirli Unlu, Ayşegül. 2015. “From Screwball to Salon Comedies: Genre Films and Turkification in Yeşilçam.” Quarterly Review of Film and Video 32(6):538–49.

Kim, Tae-Gu, Nam-Wook Cho, and Jung-Sik Hong. 2014. “Characteristics of Korean Film Market by Using Social Network Analysis.” The Journal of the Korea Contents Association 14(6):93–107. doi: https://doi.org/10.5392/JKCA.2014.14.06.093.

Lists of Turkish Films. 2021. Wikipedia. Retrieved July 17, 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_Turkish_films.

Lorenzen, Mark, and Florian Arun Täube. 2008. “Breakout from Bollywood? The Roles of Social Networks and Regulation in the Evolution of Indian Film Industry.” Journal of International Management 14(3):286–99. doi: https://doi.org/10.1016/j.intman.2008.01.004.

Manovich, Lev. 2013. “Visualizing Vertov.” Russian Journal of Communication 5(1):44–55. doi: 10.1080/19409419.2013.775546.

Mapping Cinematographic Territories. n.d. Atlas Cine Project. Retrieved July 25, 2021 https://atlascineproject.wordpress.com.

Mapping Desmet. 2015. Mapping Desmet. Retrieved July 25, 2021, http://mappingdesmet.humanities.uva.nl/#/map.

Mapping Movies. n.d. Mapping Movies. Retrieved July 25, 2021, https://www.mappingmovies.com.

Masdar Kara, Funda, ed. 2017. Sansür ve Mülkiyetin Karşısında Metin Erksan. İstanbul: Yitik Ülke Yayınları.

Miller, Jade L. 2011. “Producing Quality: A Social Network Analysis of Coproduction Relationships in High Grossing Versus Highly Lauded Films in the U.S. Market.” International Journal of Communication 5:1014–33.

Neuberger, Joan. 2020. “Centrality and Centralisation A Social Network Analysis of the Early Soviet Film Industry, 1918-1953.” Apparatus: Film, Media and Digital Cultures in Central and Eastern Europe (10). doi: http://dx.doi.org/10.17892/app.2020.00010.177.

Okumuş, Fatma. 2010. “Sinema Tarihyazımına Farklı Bakmak ve Türk Sineması Tarihyazımı İçin Yöntem Arayışı.” PhD dissertation, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Özen, Emrah. 2009. “Özön’ün Paltosundan Kurtulmak: Türkiye Sineması Tarihi Çalışmalarının Eleştirel Bir Değerlendirmesi.” İletişim Araştırmaları Dergisi 7(1–2):13–47.

Özgüç, Agâh. 2012. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International.

Özön, Nijat. 2010. Türk Sinema Tarihi 1896-1960. 3rd ed. İstanbul: Doruk Yayımcılık.

Öztürk, Semire Ruken, and Ali Karadoğan. 2020. “Sansür Karar Defterleri Projesi ve Bir Örnek: Soluk Gecenin Aşk Hikayeleri.” Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 11(2):375–95.

Özyazıcı, Kurtuluş, ed. 2006. Adı: Atıf Yılmaz. Ankara: Dost Kitabevi.

Refiğ, Halit. 2009. Ulusal Sinema Kavgası. 2nd ed. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Robbe-Grillet, Alain. 1963. L’immortelle.

Sinematurk. n.d. Retrieved July 17, 2021, http://eski.sinematurk.com/arama.

Şanlıer Yüksel, İlke, and Aydın Çam. 2019. “Adana Sinema Tarihinden Kadınların Seyir Deneyimine Dair Fragmanlar.” Kültür ve İletişim (44):63–94. doi: 10.18691/kulturveiletisim.629046.

Saydam, Barış. 2019. “Yeşilçam’da B Tipi Sinema: Oğuz Gözen’in Filmleri.” in Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 15: Sinema ve Yeşilçam. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Saydam, Barış. 2020. “Türk Sineması’nın Tarihine Genel Bir Bakış.” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 18(36):401–24.

Saydam, Barış. 2021. “Türkiye’de Film Arşivlerinin Gelişim Süreci ve TSA Örneği.” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 19(37):223–42.

Scognamillo, Giovanni. 2003. Türk Sinema Tarihi. 2nd ed. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Sekmeç, Ali Can. 2017. Türk Sinemasında Azınlıklar ve Yabancılar. Ankara: Antalya Film Festivali.

Senekal, Burgert A. 2014. “An Investigation of Pierre de Wet’s Role in the Afrikaans Film Industry Using Social Network Analysis (SNA) : Original Research.” Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies 35(1). doi: https://doi.org/10.4102/lit.v35i1.1099.

Senekal, Burgert A., and Jan-Ad Stemmet. 2014. “The Gods Must Be Connected: An Investigation of Jamie Uys’ Connections in the Afrikaans Film Industry Using Social Network Analysis.” Communicatio: South African Journal of Communication Theory and Research 40(1). doi: https://doi.org/10.1080/02500167.2014.888361.

Şener, Erman. 1970. Yeşilçam ve Türk Sineması. İstanbul: Kamera Yayınları.

Sivas Gülçur, Ala. 2014. “Historical Epic as a Genre in Popular Turkish Cinema.” Pp. 264–77 in Handbook of Research on the Impact of Culture and

Society on the Entertainment Industry, edited by R. G. Öztürk. Hershey: IGI Global.

Şoray, Türkan. 2017. Sinemam ve Ben. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Tsivian, Yuri. 2009. “Cinemetrics, Part of the Humanities’ Cyberinfrastructure.” in Digital Tools in Media Studies: Analysis and Research. An Overview, edited by M. Ross, M. Grauer, and B. Freisleben. Bielefeld: Verlag.

Tunalı, Dilek. 2006. Batıdan Doğuya, Hollywood’dan Yeşilçam’a Melodram: Zihniyet ve Kültür Etkileşimleri Çerçevesinde Yeşilçam Melodramı’na Bakış. Ankara: Aşina Kitaplar.

Türk Sineması Araştırmaları. n.d. Retrieved July 17, 2021, https://www.tsa.org.tr/tr/arama/detaylifilm/1/?search_keyword=&search_type=1&search_movie_year_first=1950&search_movie_year_last=1989.

Verhoeven, Deb, Katarzyna Musial, Stuart Palmer, Sarah Taylor, Shaukat Abidi, Vejune Zemaityte, and Lachlan Simpson. 2020. “Controlling for Openness in the Male-Dominated Collaborative Networks of the Global Film Industry.” Plos One 15(6). doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234460.

Yahav, Inbal. 2016. “Network Analysis: Understanding Consumers’ Choice in the Film Industry and Predicting Pre-Released Weekly Box-Office Revenue.” Applied Stochastic Models in Business and Industry 32(4):409–22. doi: https://doi.org/10.1002/asmb.2156.

Yaren, Özgür. 2017. “Turkish Erotics: The Rise of the Sex Influx.” The Journal of Popular Culture 50(6):1356–75. doi: https://doi.org/10.1111/jpcu.12627.

Yaren, Özgür. 2018. “The Turkish Sex Influx: Exploiting Class, Constituting Desire.” Camera Obscura: Feminism, Culture and Media Studies 33(1):1–27. doi: https://doi.org/10.1215/02705346-4336817.

Yaşartürk, Gül. 2012. Türk Sinemasında Rumlar. İstanbul: Agora Yayınları.

Yıldırım, Tunç. 2016. Türk Sinemasının Estetik Tarihi: Standart Türlere Giriş 1948-1959. 1st ed. İstanbul: Es Yayınları.

Downloads

Additional Files

Published

2021-12-14

How to Cite

Savk, S., & Dogu, B. (2021). Mapping Yeşilçam: A relational approach to the Turkish film industry. CINEJ Cinema Journal, 9(2), 193–230. https://doi.org/10.5195/cinej.2021.425

Issue

Section

Articles