Reading the Simultaneous Motion and Reality Bending Concepts through Doctor Strange

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5195/cinej.2021.301

Keywords:

Architecture, Film, Simultaneous Motion, Reality Bending, Doctor Strange

Abstract

In order to exemplify the interaction between architecture and science fiction films, Doctor Strange (2016), one of today's cinema examples, was chosen because of that the special effects created in computer environment by transferring the dreams to the film have a surrealist effect on the film; of the fantastic spaces that arise with the deformation of real places become the main character of the film; of foreseeing a different future in terms of architecture. Within the scope of the study, the film was read through the changes of time and space of the concepts of “reality bending” and “simultaneous motion”. As a result of the readings on these concepts, the relationship of cinema with architecture has gained a different dimension, and it has been seen that this film can create a fantastic perspective and inspiration to the designers about the future deconstructivist buildings.  

References

Akay, A. (2004), Tekil Düşünme. İstanbul: Bağlam Yayınevi,

Arnheim, R. (1957). Film as Art. University of California Press.

Atiker, B. (2010). Yerleştirme Sanatında Yansıtım Hizalama İle Artırılmış Gerçeklik Tasarımları. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 99-121.

Bala, A. H. (2019). Architectural Reading of the Film “Terminal” via Non-Place”, Online Journal of Art Design, 7(1): 53-66.

Bordwell, D., Thompson, K. (2016), Film Art: An Introduction Eleventh Edition, McGraw-Hill.

Çalğıcı, K. P. (2007). Çevre Psikolojisi Kavramlarıyla Bir Filmin Analizi: THX 1138, METU JFA, 30(2): 63-80.

Deleuze, G. (1993). The fold: Leibniz and the Baroque. University of Minnesota Press.

Deleuze, G. (2014), Cinema I: The Movement Image. Bloomsbury.

Edi, N. (2011), Modern Heykelde Hareket. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Erdoğan, E., Yıldız, Z. (2018). Zaman ve Mekân Kavramları Arasındaki Paradoksal İlişkisnin “Bulut Atlası” Filmi Üzerinden Okunması, METU JFA, 35(1):1-26.

Ertem, Ü. (2010), Sinema ve Mimarlık Etkileşiminin Örnek Kara Filmler Üzerinden İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Gezen, M. C. (2016), Cumhuriyetten Günümüze Türk Resminde Eşzamanlı Devinim. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Güneş, S. (2009). Fotoğraftan Sinemaya Hareket İmgesi Stop-Motıon Kukla Sineması: Jırı Trnka’nın “The Hand” Filminde Hareket İmgesini Okumak. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Güzel, M. (2015). Halüsinasyon Mekânları: Sanal-Gerçek Arasında Mimarlık. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Hançerlioğlu, O. (1997). Felsefe Ansiklopedisi Kavramlar ve Akımlar, Remzi Yayınevi, Istanbul, p. 214.

Heinlein, R. A. (1978). Red Planet. 1949. New York: Del Rey.

Kahvecioğlu, H. (2005), Mekanın Üreticisi veya Tüketicisi Olarak Zaman. A. Şentürk, Ş. Ural, Ö. Berber, & F. Uz içinde, Zaman-Mekan, Yem Yayınevi, İstanbul, pp. 9-142.

Özön, N. (2008). Sinema Sanatına Giriş, Agora Yayınevi, Istanbul, pp. 3-4.

Serttek, G. E. (2013), “The Time-Image in Deleuze’s Philosophy of Cinema”, master’s thesis, Ankara University, Ankara.

Şengönül, H. (2012), Modern Heykel Sanatında Devinim. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Temel Britannica (1993), Ana Yayınevi, İstanbul.

Ural, Ş. (2005), İç İçe Geçmiş Zamanlar, Zaman-Mekan, A. Şentürer, Ş. Ural, Ö. Berber, F. U. Sönmez, Yem Yayınevi, İstanbul, pp. 16-33.

Üner, G. (2019). Eş Zamanlı Devinim ve Gerçeklik Bükme Kavramlarının “Doctor Strange” Filmi Üzerinden Okunması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Yetişkin, E. B. (2011). Sinematografik Düşünebilmek: Deleuze’ün Sinema Yaklaşımına Giriş. İletişim Fakültesi Dergisi, 123-141.

Yılmaz, H. (2011). Henri Bergson’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Çağdaş Anlatı Sinemasına Etkisi. Journal of Social Sciences, 13(2): 61-78.

Yurdigül, Y., Zinderen, Ethem İ. (2013), Special Effect in Cinema and Television, Doğu Yayınevi, İstanbul, p. 11.

Downloads

Published

2021-12-14

How to Cite

Uner, G., & Erdogan, E. (2021). Reading the Simultaneous Motion and Reality Bending Concepts through Doctor Strange. CINEJ Cinema Journal, 9(2), 1–38. https://doi.org/10.5195/cinej.2021.301

Issue

Section

Articles