From Past To Present A Cognitive Work On “New Turkish Cinema”

Authors

  • Arif Can Güngör İstanbul Aydın University

DOI:

https://doi.org/10.5195/cinej.2014.121

Keywords:

Turkish cinema, new cinema

Abstract

In recent years, “new” concept has become very consumable especially within the context of politics in our country. Generally, after certain periods in Turkey, “new”, representative of political changes and emphasizing reconstruction process, has been a concept that frequently used in paralel with political, social, economic and cultural use, from past to present. Turkish cinema has had many periods from its constructive years to present; some of which have been in diffuculties and crisises. Having been overcome after every crisis, Turkish Cinema has always recovered itself. After this recovery, process to be rising or expected to be shown up, has wanted to be emphasised by the characterisation of the “new” concept, needed to be created or created different structure.
New Cinema concept is considered as a genre as not possible to mention a real stream in the Turkish cinema. The search of the young directors for an alternative cinema language, experiencing types, using various production and filming styles have revealed a richness in development of our cinema. In this essay, New Cinema concept will be introduced in terms of its usage and meanings attributed to it in Turkish cinema. Moreover, its place and importance in Turkish cinema history will be discussed.

References

Akbulut, H.(2012). Yeni Türk Sinemasında Melodram. Nuri Bilge Ceylan and Zeki Demirkubuz Filmlerinde Melodram. İstanbul: Hayalperest.

Atam, Z.(2011). Yakın Plan Yeni Türk Sineması. İstanbul: Bağdat Street

Ayça, E.(1992). Türk Sineması ve Seyirci İlişkileri, Kurgu Magazine, Anadolu University, 11, 117-133.

Aygün, M. (2014) Yeni neyi Temsil Ediyor? Yeni Fetişizmi ve Yeni Türkiye Mitleri, Sosyologça, 8, 55-66.

Bauman, Z.(2000). Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, (İ.Türkmen, Trans.) İstanbul: Ayrıntı.

Bookchin, M.(2013) Ekolojik Bir Topluma Doğru, (A.Yılmaz, Trans.) İstanbul: Sümer

Eisenstein, S. (1985). Film Biçimi ( N.Özön, Trans.). İstanbul: Payel.

Eşli, Özçınar, M.(2012). Türk Sinemasının Felsefi Arka Planı Sinemayı Felsefeyle Düşünmek, İstanbul: Doruk

Erdoğan, N.(2001). Üç Seyirci: Popüler Eğlence Biçimlerinin Alımlanması Üzerine Notlar. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler II, 219-230. D. Derman(Ed.). İstanbul: Bağlam.

Erus, Z. Biryıldız E.(2007). Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması, İstanbul: Es.

Evren, B.(1990). Türk Sinemasında Yeni Konumlar. İstanbul: Broy.

Genç Sinemacıların Bildirisi. Genç Sinema(1968).1, 1-18. İstanbul.

Göle, N.(2000). Melez Desenler. İstanbul: Metis.

Görücü, B.(1998). Yeni Sinema Dergisi Üzerine Bir İnceleme, Yeni Sinema, 4, 89-100.

Groys, B.(2013). Sanatın Gücü, (F. Candil, Trans.) İstanbul: Hayalperest.

Harrison C., Wood P.(2011). Sanat ve Kuram 1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi, İstanbul: Küre.

Kayalı, K.(1994). Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması Üzerine Bir Yorum Denemesi, Ankara: Ayyıldız.

Kolker, R.(2011). Sinemanın Öykü Anlatıcıları, Film, Biçim ve Kültür. E.Yılmaz (Ed) 168-213. İstanbul: Deki.

Kongar, E.(1999). Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul:Remzi.

Okumuş, F. (2014). Türk Sinemasında Tarihyazımı İçin Yöntem Arayışı, Ankara: Gece Library.

Oskay,Ü.(1991). Masal Semantiğinden Romanın Semantiğine Geçiş Sorunu, Varlık, 1001, 14-31.

Yeni Sinema.(2000). N.Özön (Ed) Sinema–TV Video Bilgisayarlı Sinema Sözlüğü, Kabalcı, p.813.

Öztürk, R. (27 Ekim 2001). Sinemamızın Yaratıcı Yönetmeni, Radikal Cumartesi.

Scognamillo, G.(1998). Türk Sinema Tarihi, İstanbul: Kabalcı.

Scognamillo, G.(1994). Amerikan Sineması, İstanbul: Ağaç

Smith Nowell Geofrey. (2005). Dünya Sinema Tarihi, İstanbul: Kabalcı.

Taşçıyan, A.(2001, 15 Temmuz) Yeni Dönem Türk Filmleri. Miliyet Pazar, s.8-9.

Yeni. (2011). Turkish Dictionary, 11th Edition, Ankara: Turkish Language Society

Vincenti, G.(1993). Sinemanın Yüz Yılı, (E. Ayça, Trans.), İstanbul: Evrensel

Yılmaz, E.(2009). 68 ve Sinema, İstanbul: Hayalet

Zeytinoğlu, E. (2012). Güncel Sanat ve Eski Paradoks, Toplum ve Bilim Magazine, 125, 205-210.

Zolberg, V.(2013). Bir Sanat Sosyolojisi Oluşturmak, (B.Özbay, Trans.) İstanbul: Boğaziçi University

Downloads

Published

2015-07-13

How to Cite

Güngör, A. C. (2015). From Past To Present A Cognitive Work On “New Turkish Cinema”. CINEJ Cinema Journal, 4(1), 122–153. https://doi.org/10.5195/cinej.2014.121

Issue

Section

Articles