Bagherzadeh, M., Sanati, E., & Naghipour, M. (2023). Exposing the world through Emanuel Lubezki’s method. CINEJ Cinema Journal, 11(1), 193–215. https://doi.org/10.5195/cinej.2023.447