(1)
Bagherzadeh, M.; Sanati, E.; Naghipour, M. Exposing the World through Emanuel Lubezki’s Method. cinej 2023, 11, 193-215.