[1]
Bagherzadeh, M., Sanati, E. and Naghipour, M. 2023. Exposing the world through Emanuel Lubezki’s method. CINEJ Cinema Journal. 11, 1 (Oct. 2023), 193–215. DOI:https://doi.org/10.5195/cinej.2023.447.